Reklamacje

1. Firma I.Dyląg Allegro Sp.j., dystrybutor na terenie Polski marek przestawionych na platformie sprzedażowej www.ida-kids.pl, odpowiada za wady fizyczne i prawne tych towarów, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

2. Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia wady fizycznej lub prawnej.

3. Reklamacje należy kierować na adres hurt@ida-kids.pl. Firma I.Dyląg Allegro Sp.j. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

4. Zgłoszenie reklamacji z tytułu wady produktu musi zawierać

  • kod produktu lub kod EAN
  • zdjęcie opakowania w całości
  • zdjęcie kodu kreskowego i numerem partii
  • zdjęcie całego produktu, jeżeli został rozpakowany
  • zdjęcie samej wady
  • opis wady i okoliczności wystąpienia wady

5. Zgłoszenie reklamacji z tytułu uszkodzenia w transporcie musi zawierać:

8. Zgłoszenie reklamacji z tytułu braków ilościowych lub pomyłek w dostawach należy wysłać w ciągu 48 godzin od momentu przyjęcia towarów.

9. Rozpatrywanie reklamacji może wymagać opinię producenta lub rzeczoznawczy.

10. Rozpatrywanie reklamacji może wymagać wysłanie produktu do dystrybutora czyli do firmy I.Dyląg Allegro Sp.j..

11. Produkty zgłoszone do reklamacji dostarczane są do Dystrybutora na koszt klienta i zwrócone w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji w wysokości zobowiązujących w danej chwili kosztów dostawy jednej paczki przez Dystrybutora (https://www.ida-kids.pl/content/12-koszty-dostawy-ida-kids).

12. W przypadku odrzucenia reklamacji, klient może, na swój koszt, odbierać produkt od Dystrybutora.